Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde

Sisene e-kontorisse

Sisene

Sisene panga kaudu

Korduvad küsimused

Liikluskindlustuse info

Liikluskindlustus on oma olemuselt vastutuskindlustus. Lepinguga kindlustatakse sõiduki omaniku vastutus juhuks, kui tema sõidukiga põhjustatakse liikluses kahju teistele liiklejatele.

Ainsana Eestis on ERGO liikluskindlustusega kaasas tasuta ööpäevaringne üleeuroopaline Liiklus+ puksiiriabi

ERGO liikluskindlustusega kaasneb tasuta ööpäevaringne Liiklus+ puksiiriabi. Kui liiklusõnnetus juhtub Eestis või mujal Euroopas, pukseeritakse ERGOs kindlustatud sõiduk avariipaigalt lähimasse remonditöökotta või hoiukohta. Teenus on tasuta nii liiklusõnnetuse põhjustajale kui ka selles kannatajale.

Kui Sul pole võimalik pärast liiklusõnnetust sõidukiga edasi sõita, telli puksiiriteenus telefonil 655 5401. Pukseerime sõiduki sündmuskohalt lähimasse remondiettevõttesse või hoiukohta. Anname Sulle teada auto täpse asukoha ja probleemi lahendamise eeldatava aja. Kui oled liiklusõnnetuses kannatanu, pukseerime Sinu sõiduki tasuta. Pärast pukseerimist registreeri liiklusõnnetus esimesel võimalusel, pöördudes liiklusõnnetuse põhjustanud sõiduki kindlustusseltsi. Ka siis, kui oled ise liiklusõnnetuse põhjustanud, pukseerime Sinu sõiduki tasuta. Pärast pukseerimist registreeri liiklusõnnetus esimesel võimalusel ERGOs. Teenus on tasuta üksnes ERGO autoabi numbril 655 5401. ERGO ei hüvita teistel telefoninumbritel tellitud puksiiriteenust. Samuti ei hüvita ERGO Liiklus+ kaudu puksiiriteenust mujalt saadud teenuse kuludokumentide alusel.

Automaatselt pikenev ehk JAH-leping – Tähtajaline leping, mis sõlmitakse aastaks. Saadame Sulle kindlustusperioodi lõppedes automaatselt uue poliisi. Kui kasutad sõidukit aasta läbi, soovitame just JAH-lepingut. JAH-lepingu eest saad tasuda osamaksetega kas ühes, kahes, neljas või kaheteistkümnes osas.

Mitteuuenev ehk EI-leping – Tähtajaline leping, mida saab sõlmida ühest päevast kuni ühe aastani. Kindlustusperioodi lõppedes ei ole meil kohustust teha Sulle pakkumust uueks kindlustusperioodiks ega väljastada poliisi. EI-lepinguga tuleb Sul endal jälgida poliisi kehtivusaega ja osta õigel ajal uus poliis. EI-lepingu kindlustusmakset ei ole võimalik tasuda osamaksetena, vaid see tuleb tasuda korraga.

Liikluskindlustuse tavaleping kehtib nii Eestis kui ka Euroopa Majanduspiirkonna (sealhulgas Euroopa Liidu) riikides ja Šveitsis. Lisaks kehtib liikluskindlustus riikides, mis on ühinenud rohelise kaardi süsteemiga, kuid pole Euroopa Liidu ega Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid. Nendesse riikidesse sõitmiseks pead kaasa võtma spetsiaalse poliisi ehk rohelise kaardi.

Roheline kaart on rahvusvaheline vastutuskindlustuse tõend. Selle alusel hüvitatakse kannatanule õnnetuse toimumise riigis kehtivate reeglite järgi kahjud, mis on põhjustatud liiklusõnnetuse süüdlase sõidukiga. Roheline kaart antakse ERGO kontorist tasuta. Euroopa Liidu liikmes- ja lepinguriikidesse sõites tasub roheline kaart kaasa võtta. Roheline kaart on kohustuslik järgmistes riikides: Albaania, Andorra, Bulgaaria, Bosnia ja Hertsegoviina, Valgevene, Horvaatia, Iisrael, Iraan, Maroko, Moldova, Makedoonia, Rumeenia, Serbia ja Montenegro, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja Venemaa. Roheline kaart on soovituslik järgmistes riikides: Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi, Saksamaa, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Soome, Suurbritannia, Kreeka, Ungari, Itaalia, Iirimaa, Island, Luksemburg, Leedu, Läti, Malta, Norra, Holland, Portugal, Poola, Rootsi, Slovakkia, Sloveenia, Šveits.

Kaskokindlustuse info

Leping ei hakka kehtima enne, kui e-kontori kaudu esitatud fotod sõiduki kohta on üle vaadatud ja/või ERGO on andnud oma kinnituse. Kui sõiduki ülevaatuse kohustust ei ole, hakkab poliis kehtima kohe pärast tasumist.

Praegu ei saa e-kontori kaudu kindlustust osta juriidilised isikud. Eraisikute puhul kehtivad e-kontoris samad reeglid mis tavakontoris: sõiduauto ei tohi olla vanem kui 15 aastat, mootorratas vanem kui 10 aastat.

Pärast autentimist võib makse suurus muutuda, sest arvesse võetakse konkreetse kindlustusvõtjaga seotud asjaolusid. Sõidukikindlustuse makse oleneb põhiliselt järgnevast:
 • sõidukiga seonduv – tehnilised näitajad, väärtus, paigaldatud lisavarustus jne;
 • sõiduki kasutamisega seonduv – mis eesmärgil ja kus piirkonnas sõidukit kasutatakse;
 • kindlustusvõtjaga seonduv – hinnatakse isikuga seonduvat riski;
 • kindlustuskaitse ulatus ja omavastutus.


E-kontoris on müügil levinuim täiskasko pakett, mis pakub parimat kindlustuskaitset. Kui soovid osta ERGO osa- või seisukaskot, pöördu tavakontorisse, saates meili info@ergo.ee või helistades 610 6500.

Kindlustusmakset on võimalik maksta 1, 2, 4 või 12 osas, kindlustusmakse suurus sellest ei muutu.

Telefonil +372 655 5401 saab helistada ööpäev läbi kogu Euroopast. See on tavanumber, millele helistades tuleb tasuda vaid tavapärast operaatoritasu.
Rohkem infot aadressil
https://www.ergo.ee/erakliendile/soidukikindlustus/kaskokindlustus/ergo-autoabi

Asendusauto antakse alles pärast seda, kui oled kindlustusjuhtumi ERGO kontoris registreerinud või on seda teinud ERGO esindaja. Asendusauto antakse tavakasutuses oleva sõidu- või pakiauto asemele, auto väljastatakse mõistliku aja jooksul pärast kahjuteate registreerimist ja seda saab renditasuta kasutada kuni 21 päeva.

Asendusauto saamise täpsemaid tingimusi ja asendusauto väljastamise kohti vaata
https://www.ergo.ee/erakliendile/soidukikindlustus/kaskokindlustus/ergo-asendusauto

Uusväärtuskindlustuse korral võrdub sõiduki kindlustusväärtus sõiduki esmamüügihinnaga. Uusväärtuskindlustus kehtib sõidu- ja pakiautode kohta ühe aasta jooksul alates sõiduki esmamüügist jaekaubanduses – niikaua, kui sõiduki läbisõit ei ole ületanud 30 000 km. ERGO soovitab uusväärtuskindlustust kõigile äsja ostetud sõidukite omanikele, nii on sõidukite väärtus kõige paremini kaitstud.

Sõidu- ja pakiautode ning mootorrataste (kategooriad M1, N1, M1G, N1G, L3, L4) kindlustamisel ei määrata kindlustussummat ega kindlustusväärtust arvulise suurusena. Kindlustussumma võrdub igal ajahetkel kindlustusväärtusega ja on võrdne sõiduki tavalise hinna ehk turuväärtusega sel ajahetkel.

Omavastutust ei ole sõidu- ja pakiautode klaasikindlustusel, veoautode ja busside klaasikindlustuse omavastutus on 10% kahjusummast. Klaasikindlustusega kindlustatakse olenevalt Sinu valikust kas ainult sõiduki esiklaas või esiklaas koos salongiklaasidega. E-kontorist ostetud täiskasko puhul on automaatselt kindlustatud kogu klaasiring. ERGO soovitab klaasikindlustust kõigile, sest purunenud klaas osutub väga tihti ootamatuks väljaminekuks.

Sõiduk on kindlustatud turuväärtuse ulatuses, mille kohaselt hüvitatakse iga üksikkahju sõiduki kindlustusjuhtumi hetkeseisu turuväärtuses. Kindlustusperioodi jooksul hüvitatavate kahjude summa võib ületada sõiduki kahjujuhtumieelset turuväärtust. Kuna kindlustussummat ei ole määratud, ei pea klient kahjujuhtumi korral muretsema, et hüvitis jääb piisavas ulatuses saamata.

Kõigist muudatustest tuleb ERGOle kirjalikult teatada viie tööpäeva jooksul. Korrektsed andmed on väga tähtsad, et ERGO saaks Sinuga alati operatiivselt ühendust võtta.

Seaduse järgi lähevad sõiduki müügi, kinkimise vms puhul kõik kindlustusega seotud õigused ja kohustused üle sõiduki uuele omanikule. Seega tuleb kaskoleping lõpetada enne auto müüki, sest muidu saab lepingu lõpetamist ning kindlustusmakse tagastamist taotleda ainult uus omanik.

Kindlustusleping kehtib kindlustusperioodi lõpuni. Kui kindlustusvõtjal lõpeb kindlustushuvi (nt auto müüakse) või kui on toimunud kindlustusjuhtum, on kindlustusvõtjal õigus kindlustusleping enne kindlustusperioodi lõppu üles öelda. Kui soovid lõpetada kindlustuslepingu mõnel muul põhjusel, loetakse kindlustusleping lõppenuks pärast kindlustusperioodi lõppu.

 • Tee kõik, et tekkinud kahju ei suureneks.
 • Vormista juhtum sündmuskohalt lahkumata ja kehtivate seaduste kohaselt.
 • Liiklusõnnetuse kohta peavad osalised koostama kirjaliku akti või juhul, kui õnnetuses on saanud vigastada inimesed, kannatanu ei ole teada või osalised ei ole vastutava isiku asjus ühel meelel, tuleb juhtumist teatada politseile.
 • Tulekahjust teata päästeametile.
 • Vargusest ja vandalismist teata politseile.
 • Muude sündmuste korral (puu või jääpurika kukkumine autole) teata politseile.
 • Vigastatud sõidukit, mida ei saa korralikult sulgeda, lukustada ja millel ei saa aktiveerida ärandamisvastaseid seadmeid, ei tohi jätta valveta. Sõiduki sündmuskohalt äratoimetamine on kindlustusvõtja kohustus. Abi saamiseks helista ERGO autoabi telefonil +372 655 5401.
 • Võimaluse korral tee kahjustustest ja sündmuskohast pildid.
 • Teata juhtumist esimesel võimalusel kindlustusandjale.
 • ERGO kaskokindlustuse kliendile kaasneb tasuta ERGO autoabi, mis kehtib tavakasutuses olevate sõidu- ja pakiautode ning mootorrataste kohta. Abi saamiseks helista telefonil +372 655 5401. Tasuta abi osutatakse üksnes siis, kui helistad just sellel numbril.


Lähem info:
https://www.ergo.ee/kahjujuhtum/
https://www.ergo.ee/kahjujuhtum/kui-kahju-juhtub/

Kui sõidukil on kehtiv tehase üldgarantii, remonditakse sõiduk originaalvaruosadega. Vanemate sõidukite puhul on õigus kasutada ka B-kategooria varuosi või samaväärseid kasutatud varuosi. Kasutatud varuosade puhul kasutatakse ainult heas seisukorras korrektseid detaile. Olenemata varuosa tüübist tehakse remont korrektselt ja kvaliteetselt.

Mida teha kahjujuhtumi korral?

Kui liiklusõnnetuse tagajärjel on inimesed viga saanud, anna kannatanule esmaabi ja kutsu kohale kiirabi. Kui liiklusõnnetuses osalenud juhid ei jõua süü asjus kokkuleppele, kutsu kohale politsei. Kindlasti täida liiklusõnnetuse kohta vastav blankett („Teade liiklusõnnetusest“). Kontrolli, et kahju põhjustanud isik kinnitaks oma allkirjaga vastutust kahju tekitamise eest. Pane kirja ka see, kui õnnetuses osalenud juhil ei ole ette näidata kindlustuspoliisi. Esimesel võimalusel teata liikluskahjust liikluskahju eest vastutava isiku kindlustusseltsile või liikluskindlustuse fondile.

Kahjujuhtumist teatamiseks on järgmised võimalused. Võid saata kahjuteate ERGO kodulehelt www.ergo.ee või e-kirja aadressil info@ergo.ee. Kodulehe kaudu või e-posti teel edastatud teade registreeritakse ja edastajaga võetakse ühendust ühe tööpäeva jooksul. Selgitatakse, mida tuleb veel teha. Võid helistada telefonil 610 6500. Info registreeritakse ja antakse edasisi juhtnööre. Võid pöörduda mõnda ERGO kontorisse, mida on Eestis üle 50. Kahjust teatamiseks ja kahju suuruse selgitamiseks võid pöörduda ka ERGO koostööpartnerite poole, kus saad esitada kirjaliku kahjuteate, vajalikud dokumendid ja sõiduki ülevaatuseks. Otse autoesindusse võivad pöörduda kõik kliendid, kelle sõiduk on kuni kaheksa aastat vana.

Välismaal põhjustatud liiklusõnnetus tuleb võimalikult täpselt ja korralikult vormistada. Kui õnnetuses on kannatada saanud inimesed või kui õnnetuse asjaolud on ebaselged, tuleb tingimata kohale kutsuda politsei. Kui vormistad liikluskahju politsei abita, kasuta eestikeelset sinikollast vormi „Teade liiklusõnnetusest“. Selle abil saad võrrelda, kas kõik lahtrid on õigesti täidetud. Samasugune vorm on laialdaselt kasutusel kogu Euroopas. Erinevalt Eestis kehtivatest nõuetest ei määra teistes riikides liikluskahju põhjustajat õnnetuses osalenud. Kui õnnetust ei vormista politsei, peab liikluskahju põhjustaja Eesti vormi „Teade liiklusõnnetusest“ 14. lahtris „Märkused“ oma allkirjaga kinnitama vastutust liikluskahju põhjustamise eest. Liikluskahju põhjustanud isik peab kirjalikult selgitama liiklusõnnetuse asjaolusid ja esitama oma sõiduki talle rohelise kaardi väljastanud kindlustusseltsile ülevaatamiseks. Liikluskahjud hüvitatakse kannatanule selle riigi normide ja piirmäärade järgi, kus liiklusõnnetus toimus. Kokkulepete kohaselt hüvitab kannatanule kahju liiklusõnnetuse toimumise riigi rohelise kaardi büroo ja nõuab hüvitise koos käsitluskuludega tagasi rohelise kaardi väljastanud kindlustusseltsilt.

Kuidas e-kontorit kasutada?

Maksmine kuulub poliisi väljastamise juurde. Poliisi eest tuleb maksta reisikindlustuse vormistamisel.

Kui Sa ei klõpsanud pärast makse tasumist nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“, võis see tekitada süsteemis poliisi väljastamise tõrke. Palun kontrolli, kas ostetud reisikindlustuse poliis on saadetud Sinu e-posti aadressile. Kui ostetud poliisi ei ole ka Sinu e-postkastis, võta palun ühendust ERGO klienditoega (e-post reis@ergo.ee või telefon 610 6500).

Kui poliisi saatmine on ebaõnnestunud, võta palun ühendust klienditoega (e-post reis@ergo.ee või telefon 610 6500), kust saadetakse soovitud poliis Sinu e-posti aadressile.

Reisi meeldetuletus on kokkuvõte, kus on kirjas kõikide kindlustatud isikute nimed, poliisi number, kehtivusaeg ja kontaktid, mida võib õnnetuse korral vaja minna. Reisi meeldetuletus ei asenda poliisi.

Pärast ostu saadetakse Sinu e-posti aadressile reisikindlustuse poliis ning arve

Reisikindlustuse info

Poliis tasub alati reisile kaasa võtta, kuigi otsest kohustust selleks pole. Mõnes riigis võidakse piiri ületamisel nõuda kindlustuspoliisi ettenäitamist. Samuti on poliisil kirjas, millised kindlustuskaitse variandid oled endale valinud ehk mis juhtumite puhuks on Sul kindlustuskaitse olemas.

ERGO reisikindlustuses loetakse Euroopa riikideks kõik geograafiliselt Euroopasse kuuluvad riigid. Kui tead oma reisi sihtkohta, kuid pole veendunud, kas see sihtkoht asub Euroopas, võta palun ühendust meie klienditoega (e-post reis@ergo.ee või telefon 610 6500), kust saad täpse vastuse.

Reisi ärajäämise või reisi katkemise põhjused on järgmised: kindlustatu, tema lähikondse või reisikaaslasega juhtunu; sõiduki hilinemine või väljumata jäämine; kindlustatu ja tema vara kahju; loodusõnnetus; lennuplaani muutus; muu ootamatus. Täpse ülevaate saad ERGO reisikindlustuse tingimustest.

Reisi ärajäämise korral (st kui kogu reis jääb ära) hüvitatakse reisipaketis sisalduvate ja välja ostetud, kuid kasutamata piletite ja teenuste maksumus. Täpse ülevaate saad ERGO reisikindlustuse tingimustest.

Reisi katkemise korral (st reis on alanud, aga ei jõuta plaanipäraselt sihtkohta või Eestisse tagasi) hüvitatakse mõistlikud ja põhjendatud majutus- ning transpordikulud, mida oled teinud reisi jätkamiseks või Eestisse tagasipöördumiseks. Samuti hüvitatakse esialgses reisipaketis sisaldunud ja välja ostetud, kuid kasutamata jäänud teenuste maksumus (v.a Eestisse tagasipöördumise esialgsed kulud). Täpse ülevaate saad ERGO reisikindlustuse tingimustest.

Reisi ärajäämise kindlustus jõustub 72 tunni pärast alates reisikindlustuse poliisi vormistamisest. Reisi ärajäämise kindlustus jõustub kohe ainult siis, kui reisikindlustuse poliis vormistatakse 48 tunni jooksul pärast reisiteenuste (sh sõidupiletite) ostmist või reisiteenuste esimese osamakse tasumist.

Pagasikindlustusega hüvitatakse kahju, mis on tekkinud pagasi vargusest, kaotsiminekust, kahjustumisest või hilinemisest. Täpse ülevaate saad ERGO reisikindlustuse tingimustest.

Reisikindlustus tuleb vormistada enne reisi algust. Kui viibid juba välismaal ja soovid sõlmida reisikindlustuse lepingut, saada oma soov meile lingi „Sooviavalduse saatmine“ kaudu. Vaatame avalduse läbi ja vastame esimesel võimalusel. Kui soovid olemasolevat lepingut pikendada, võta palun ühendust ERGO klienditoega (e-post reis@ergo.ee või telefon 610 6500).

Mida teha kahjujuhtumi korral?

Kui vajad abi lähima raviasutuse leidmisel või kui raviasutus soovib garantiikirja, võta palun ühendust ERGO reisiabiga tel +372 633 3746. Kui oled otsustanud tasuda ravikulud välismaal ise, hoia alles kõik meditsiinilised ja muud kulutusi tõendavad dokumendid ning esita need ERGOle pärast kodumaale saabumist koos hüvitistaotlusega.

Võta esimesel võimalusel ühendust reisibürooga (lennufirmaga, hotelliga vms), et tühistada reis ja täpsustada nende poolt tagastatavat summat. Koos hüvitistaotlusega esita ERGOle reisi ärajäämise põhjust ja tegelikke kulutusi tõendavad dokumendid.

Esmalt uuri lennufirmast, kas Sulle pakutakse kompensatsiooni (asenduspileteid või olemasolevate piletite ümbervahetamist lisatasu eest). Kui sellist võimalust ei pakuta, tuleb teekonna jätkamiseks osta uued lennupiletid (lisanduda võib ka muid kulusid, nt ööbimine, transfeer ehk päralevedu). Kindlasti küsi lennufirmast tõendit planeeritud lennu hilinemise/ärajäämise kohta. Hoia alles kõik kasutamata jäänud ja uued lennupiletid või muude teenuste dokumendid ning esita need ERGOle pärast kodumaale saabumist koos hüvitistaotluse ja lennu hilinemist tõendava dokumendiga. Kui vajad abi, võta palun ühendust ERGO reisiabiga +372 633 3746.

Kõigepealt anna sellest teada kohaliku lennujaama pagasiteenindusele. Võta kindlasti ka sellekohane tõend. NB! Enamasti leitakse pagas nädala jooksul üles. Uuri lennufirmast võimalust saada kaotsiläinud/kahjustatud pagasi eest kompensatsiooni. Hoia alles kõik dokumendid, mis tõendavad esmatarbekaupade soetamist pagasis olnud esemete asendamiseks. Pärast kodumaale naasmist esita ERGOle koos hüvitistaotlusega tõend pagasi kaotsimineku/kahjustumise/hilinemise kohta, dokumendid pagasis olnud esemete asendamiseks soetatud esmatarbekaupade kohta (võimaluse korral esita esemed ka ülevaatuseks) ning lennufirma otsus tekkinud kahju hüvitamise kohta. Kui vajad abi, võta palun ühendust ERGO reisiabiga telefonil +372 633 3746.

Teata juhtunust kindlasti kohalikule politseile ja palu sealt ka vastav tõend. Pärast kodumaale naasmist esita ERGOle koos hüvitistaotlusega politseitõend ja varastatud esemete soetamist tõendavad kuludokumendid. Kui vajad abi, võta palun ühendust ERGO reisiabiga telefonil +372 633 3746.

Hüvitamise suhtes tehakse otsus kümne päeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide esitamist

Klienditugi

 • Telefon: +372 610 6500
 • Fax: +372 610 6501
 • E-post: info@ergo.ee

Tutvu ERGO kindlustustingimustega ja vajadusel pea nõu ERGO asjatundjaga telefonil 610 6500

Kõik õigused kaitstud 2016 ERGO Insurance SE | Kontaktid | Tingimused | Kahjukäsitlus | ERGO Facebookis